Rhedir clwb yr Urdd bob nos Fercher o 3:30yp tan 4:30yp ar gyfer dosbarthiadau Sbaen, Portiwgal a Brasil. Trefnwyd y clwb gan yr athrawon sy'n trefnu gweithgareddau amrywiol yn wythnosol. Mae'r rhain yn cynnwys:

> celf a chrefft

 

> helfa drysor

 

> TGCH

 

> cwis

 

>canu a pherfformio

 

> chwaraeon. 

IMG 3492